Hírek

... ...
A BÚZATERMESZTÉS TÁPANYAGGAZDÁLKODÁSI SAROKPONTJAI
2020-10-20
A BÚZATERMESZTÉS TÁPANYAGGAZDÁLKODÁSI SAROKPONTJAI
2020-10-20

A búza a magyar néplélekben különleges helyet foglal el. Magyarország az őszi búza termesztése szempontjából nagyon jó agroökológiai adottságokkal rendelkezik. Ennek megfelelően a belső felhasználást jelentősen meghaladó mennyiségben állítjuk elő, így jelentős export cikk is. Azonban országos termésátlagban a rendszerváltás óta felhalmozott technológiai elmaradásunkat eddig még nem dolgoztuk le, ebben még vannak lehetőségek.

A KÖZELMÚLT BÚZATERMESZTÉSI TRENDJEI

A piaci folyamatok felülírták a magyar minőségi búza iránti lelki elkötelezettségünket az utóbbi évtizedben. A minőségi kategóriák közötti árkülönbség jelentősen lecsökkent. Már nem feltétlenül éri meg a javító, vagy malmi minőséget adó, de közepes termőképességű búzafajtákat termeszteni az euro vagy takarmány minőségre képes, de magas termőképességű fajták, hibridekkel szemben. Ilyen piaci körülmények között mára konszenzussá vált, hogy az elsődleges cél a magas (8-8,5 t/ha feletti) termésszint, ugyanakkor mind érzelmi, mind racionális érdekből törekedni kell a jobb, akár malmi minőség elérésére hiszen, ha kevés is az árkülönbség jobban és könnyebben értékesíthető a magas minőségű búza. Ez a cél azonban a termesztéstechnológia fejlesztését is megköveteli.

A NAGY TERMÉST MEGHATÁROZÓ TULAJDONSÁGOK TRIUMVIRÁTUSA


A búza tulajdonságai közül 3 alapvető hatással van a termésmennyiségre. Ezek, fontossági sorrendben a kalászsűrűség, a kalászonkénti szemek száma és az ezermagtömeg. A kalászok számát a bokrosodás alatt képződő oldalhajtások száma alapozza meg. A kalászonkénti szemek száma genetikailag erősen meghatározott, de a 2 nóduszos állapotban lezajló kalászdifferenciálódás során maximálódik. Az ezermagtömeget pedig a szemfejlődésre és a szem kitelítődésre rendelkezésre álló idő hossza és az az alatt fennálló élettani aktivitás szintje határozza meg. Ennek ismeretében a termesztéstechnológiában tudunk ehhez alkalmazkodni annak érdekében, hogy mind mennyiségben, mind pedig minőségben elérjük a kívánt termesztési célt. A fajtakínálat nem lehet gátja ennek a folyamatnak, mert jónéhány fajta képes 8 t feletti termésszintet produkálni megfelelő minőség mellett.

AZ ALAPTRÁGYÁZÁS SZEREPE FELÉRTÉKELŐDIK

A megnövekedett terméscélok eléréséhez és a változó klimatikus viszonyokhoz igazodva előtérbe került a búza őszi fejlődése. Ezek pedig felértékelik az alaptrágyázás jelentőségét. Optimális őszi fejlettségűnek tekintjük a búzát, ha előrehaladott a bokrosodás és decemberre már terület borítottsága 50% felett van. Ez ad alapot a magas termésszint eléréséhez.  Az alaptrágyázás kialakításánál a talajadottságok mellett figyelnünk kell a búza tápanyagreakciójára is. Ennek megfelelően a makro- és mezoelemek között felértékelődik a nitrogén és kén őszi szerepe. Az természetes, hogy a talaj kémhatása nem lehet szélsőséges, ezért szükség esetén ezt is korrigálnunk kell. A gyenge magnézium ellátottság ellen nem elég a lombon történő magnézium pótlás, a lombtrágyázás mellett a talaj magnézium készletét is javarészt ősszel kell pótolnunk. Mivel alaptrágyázáskor a kijuttatás és a hasznosulás ideje között több hónap is eltelhet, így az alaptrágyázás esetében a megfelelő hatóanyagvédelem is fontos. Ezekhez a feltételekhez igazodva hoztuk létre az OPTIMIX P-SECURE alaptrágya családot, ahol táblaspecifikus összetételekkel, védett hatóanyagokkal tudjuk kiszolgálni az őszi búza alaptrágya igényét.

ALKALMASZKODÁS A CSÖKKENŐ HUMUSZ KÉSZLETHEZ

Annak már évtizedes szakirodalma van, hogy a búzának milyen jó a nitrogén reakciója. Ezt részben a talaj humusz tartalma szolgáltatja. Azonban az utóbbi évtizedek intenzív talajhasználata miatt gyakori probléma a humusztartalom csökkenése. A búza tápanyagutánpótlása során alkalmazkodnunk kell a kialakult közepes, vagy alacsony humuszszinthez. A HUMIFERT műtrágyacsalád magas humin- és fulvósav tartalma és a humát kötésben lévő tápanyagtartalmának köszönhetően kiemelt tápanyaghatással segíti a búza őszi és kora tavaszi fejlődését, ezzel biztosítva a nagy termés biológiai alapjait.

MEGHATÁROZÓ A KORATAVASZI FEJLŐDÉS

A búza termésmennyiségére leginkább a kalászsűrűség hat. Ahhoz, hogy maximalizálni tudjuk ezt a kalászszámot nem elég a zavartalan bokrosodás, azt is el kell érnünk, hogy a bokrosodás végén a lehető legtöbb oldalhajtás szárbainduljon. Ehhez arra van szükség, hogy a búza tápanyagellátottsága folyamatos legyen. Ezt őszi és koratavaszi beavatkozásokkal kell megalapoznunk.

Ősszel el kell érnünk, a búza optimális fejlettségét, segítenünk kell a 3 leveles korban kezdődő gyökérváltást és bokrosodást. Erre szolgál az ACTIVA PLUS gyökéraktivátor, mely 3-4 leveles kortól kijuttatva támogatja a mélyre hatoló, dúsan elágazódó, aktív gyökérrendszer gyors kialakulását. Ezzel elérhetjük, hogy a növény kellő mennyiségű tápanyagot vegyen fel az optimális lombborítottság eléréséhez.

Az őszi alaptrágyázás mellett az intenzív őszi fejlődés tápanyagellátását lombtrágyázással tehetjük teljessé. Különösen fontos ez rézhiányos talajokon. A réz pótlás mellett komplex tápanyagpótlásra ad lehetőséget a TILLERIT mikrokristályos lombtrágya, de a réz pótlását a COPPERS extra magas réztartalmú folyékony lombtrágyával is megoldhatjuk.

A búza kritikus életszakasza a kora tavaszi regeneráció. Fontos, hogy a búza ezen az életszakaszon gyorsan és zökkenőmentes jusson túl, hogy rövid időn belül folytatódhasson a bokrosodás. Ilyenkor az elsőszámú feladat a télen elszenvedett gyökérvesztés gyors pótlása és ezt követően a lombozat megújulása. Ezt az ACTIVA PLUS gyökéraktivátor ismételt használatával lehet fokozn